Category - Kecamatan: Rangkasbitung

Kumpulan Catatan

Beragam kebudayaan yang tidak disadari dalam konteks aktual dengan latar sejarahnya, yang kami bahas sebagai suatu wacana yang baru dalam memandang perkembangan gejala sosial budaya kini. Video merupakan representasi persoalan yang diungkapkan berdasarkan pengalaman sosial kekinian ataupun lampau...

Read more